Samen voor meer lokale besparing en opwekking

Drechtse Stromen en Drechtse Energie gaan nauwer samenwerken om de energietransitie in de Drechtsteden te versnellen en zich in te zetten voor een sterke positie voor de burgers.

Dat hebben beide burgerorganisaties bekrachtigd op 16 juli. Stichting Drechtse Stromen helpt bewoners van huur- en koopwoningen bij het besparen van energie met kleine maatregelen, en door een complete aanpak van een woning of een blok woningen. Coöperatie Drechtse Energie werkt met bewoners en bedrijven aan lokale opwek van energie via Zon op Andermans Dak en windmolens op Krabbegors en elders in de Drechtsteden.

Taakverdeling
Drechtse Stromen is ontstaan in 2013. Drechtse Energie is voortgekomen uit de wens voor een windmolen waarin bewoners kunnen participeren en het benutten van daken in de Drechtsteden voor bewoners die op hun eigen dak geen of onvoldoende energie kunnen opwekken met zonnepanelen.
Drechtse Energie voorzitter Willy Verbakel: ,,De samenwerking tussen beide organisaties was er al, maar we hebben nu een duidelijker taakverdeling. Drechtse Energie zet zich in voor de opwek van grootschalige duurzame energie voor burgers, en Drechtse Stromen pakt samen met bewoners huizen aan om warmte en energie te besparen.’’

Meer ambitie
Beide burgerorganisaties zijn partner in de opzet en uitwerking van de energietransitie voor de Drechtsteden. Zij vinden het aanbod in de Regionale Energiestrategie Drechtsteden aan het Rijk weinig ambitieus. Er kan meer gebeuren, ook om extra werkgelegenheid te creëren in deze economisch onzekere tijd. Minder draagkrachtige huishoudens moeten ondersteuning krijgen om de verduurzaming te kunnen betalen.
Daarbij kan de energietransitie niet zonder windenergie; maak dat onderdeel van het bod en zoek aansluiting met andere regio’s, stellen ze. Drechtse Energie wil als coöperatie een rol spelen om burgers te betrekken bij grootschalige opwek van duurzame energie en zelf ook projecten ontwikkelen.

Deel deze pagina