Onze vrienden

Onze vrienden

Samenwerking met anderen, mensen/ organisaties die op de een of andere manier actief zijn op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening doen we graag. Soms gebeurt dat door kennisdeling, soms doordat we werkafspraken maken of faciliteiten gebruiken/ aanbieden. Hieronder tref je daarvan een overzicht aan. En wil je ook samenwerken neem dan contact op met het secretariaat.

Energie Samen

De landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen van burgers, boeren en/of lokale bedrijven.

Hoom

Kennis verzamelen we door te delen en samen te werken met Hoom. Een coöperatie en specialist op het gebied van verduurzaming en de energietransitie

Diverz Zwijndrecht

Diverz is ervan overtuigd dat welzijn een belangrijke rol speelt binnen de energietransitie en werkt daarom samen met Drechtse Stromen.

Dordrecht

Met de gemeente Dordrecht werken we samen om kennis, ervaring te delen voor een maximaal resultaat.

Hendrik-Ido-Ambacht

Samen met lokale en regionale partijen en natuurlijk inwoners en ondernemers zet de gemeente zich in om energieneutraal te zijn in 2050.

Drechtse Energie

Drechtse Energie is het zusje van Drechtse Stromen. Zij richt zich vooral op de duurzame opwekking van niet fossiele energie.

Smart Delta Drechtsteden

In de Drechtsteden wordt veel samengewerkt. Daarvoor wordt door veel gemeenten samengewerkt bij de verdere uitwerking van de RES.

Drechtsteden voor Nieuwe Energie

De netwerkorganisatie voor de uitvoering van de energietransitie in de Drechtsteden.

Platform Duurzaam Dordrecht

Platform Duurzaam Dordrecht verbindt sinds 2010 lokale en regionale organisaties. Ze gebruikt de Duurzaamheidsdoelen van de VN als leidraad.

Regionaal Energieloket

In het Regionaal Energieloket werken gemeenten, lokale organisaties en bedrijfsleven samen om iedereen te helpen met het verduurzamen van woningen.

Zuid-Holland

Met het programma ‘Schone Energie voor Iedereen’ gaat de provincie de komende jaren werken aan de overgang naar duurzame energie in Zuid-Holland.

Zon op Zwijndrecht

Dit project, over zonnepanelen in Zwijndrecht (EBLO), wordt onder de verantwoordelijkheid van Drechtse Stromen uitgevoerd.

AXLE Focused

AXLE Focused ondersteunt Drechtse Stromen bij de optimalisering van haar branding en bedrijfsvoering.

Avant Webdiensten

Avant webdiensten verzorgt de ondersteuning van Drechtse Stromen voor haar website.

Lengkreek & Taheij, Tekst & communicatiebureau

Het bureau verzorgt de teksten en de communicatie van en voor Drechtste Stromen

Designeffects

Design Effects verzorgt de gehele vormgeving, look en feel van Drechtse Stromen.

Energiehulp

Voortgekomen uit Drechtse Stromen en nu zelfstandig de Energiehulpen. Gewoon doen.

Deel deze pagina