Drechtse Energie

Lokaal opwekken met zon en wind

Drechtse Energie is een coöperatie die in 2014 is opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden. Haar doelen zijn: bijdragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en versterken van de lokale economie. Drechtse Energie komt voort uit Drechtse Stromen, dat zich richt op het inspireren en ondersteunen van bewoners bij het besparen van energie.

Wind en zon
Drechtse Energie onderhandelt voor inwoners en bedrijven in de Drechtsteden met de gemeenten en andere belanghebbenden om eigen windturbines te bouwen. Daarbij werkt ze samen met energiecoöperatie De Knotwilg en Energie Coöperatie Dordrecht (ECD). De eerste coöperatieve windmolen - voor en door bewoners - staat gepland op Krabbegors in Dordrecht.

Daarnaast zijn diverse particuliere Zon op Andermans Dak-projecten aangesloten bij de coöperatie. En is er de wens om meer zonnedaken en -weiden in de regio te realiseren.

Sinds 2019 werkt Drechtse Energie ook samen met Eneco.

Aansluiten
Iedereen in de Drechtsteden kan meedoen met Drechtse Energie: bewoners, bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten. Leden beslissen mee over de toekomst van wind- en zonne-energie in de Drechtsteden en kunnen ook investeren in duurzame energieopwekking. Dat kan al vanaf een klein bedrag. Doe mee! Het is belangrijk voor een goede leefomgeving voor de huidige en de toekomstige inwoners van onze regio.

 

Deel deze pagina