Politiek aan zet

In maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarvoor moet elke partij een mening hebben over de energieproblemen waarvoor wij allen zijn gesteld. Daarom deelt Drechtse Stromen graag haar kennis met alle partijen.

Drechtse Stromen is in 2012 opgericht door bezorgde Dordtenaren*, bezorgdheid die door alle ontwikkelingen de afgelopen tijd alleen maar is versterkt. Wij  vinden dat de energiecrises vooral moet worden aangepakt door te besparen. En juist voor de inwoners met een smalle beurs is dat in deze tijd extra belangrijk.  Inwoners die steeds minder vertrouwen hebben in de overheid. Ons uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen. Dus ook mensen die zelf onvoldoende middelen hebben, moeten hun huis kunnen isoleren en andere energiebesparende maatregelen aanbrengen. Isoleren en daardoor minder energie verbruiken, helpt bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot, vergroot van het comfort in huis en is goed voor ons aller portemonnee.

Wij vragen daarom politieke partijen de volgende punten in hun programma op te nemen.

  • Energiearmoede dient met behulp van de bewoners(organisaties) te worden aangepakt.
  • Energiebesparing moet, gelet op de CO2-besparing, het Parijs-akkoord en de duurzaamheidsdoelen 2030 van de VN, mogelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente. En samen met bewoners(organisaties) worden opgepakt.

* (nu de gehele Drechtsteden)

Deel deze pagina