Hulp voor mensen in energiearmoede

Naar een inclusieve energietransitie, voorbij de waan van de dag. Zo heet het rapport waarin de provincie Zuid-Holland de ambitie uitspreekt om in de energietransitie iedereen mee te laten doen om samen sneller naar duurzame energie voor iedereen te komen. Een dubbelslag kan alleen worden gemaakt als de ambitie hoger ligt dan alleen het energiezuinig en CO2-vrijmaken van de woningvoorraad.

Naast de juiste technische oplossingen en voldoende budget, is een derde factor cruciaal om de verduurzaming van deze wijken tot een succes te maken: samenwerking en betrokkenheid van bewoners. Drechtse Stromen deed mee aan een pilot over de aanpak van energiearmoede en deze aanpak krijgt een vervolg.

Lees het evaluatierapport van de pilots, het TNO-rapport Energiearmoede in kaart voor de provincie Zuid-Holland of de samenvatting in AD De Dordtenaar
en hieronder het artikel met onze projectleider Ifor Schrauwen. Klik op de foto:

In een vervolgartikel gaat AD De Dordtenaar in op de energiearmoede in Zwijndrecht.

En lees ook het artikel dat verscheen in de Dordtse wijkkrant De Galerij.

Of bekijk de uitzending van Via Cultura, vanaf 1.28 komt Ifor aan het woord.

Deel deze pagina